эхний нүүрлүү
эхний нүүрлүү

한국어 |

English |

 
 

Байгуулл-
агын  тан-
илцуулга

Мэдээл-
лийн
булан

Зөвлөмж

Мэдээлэл

Боло-
всрол

Холбоо

Хандив

L I N K

Бүхэлд харах
 
 
 
 
Хялбар орох
 
 
 
эхний нүүрлүү
мэдээлэлтэй танилцах
өргөдөл гаргах
чөлөөт зарлалын самбар
ивээн тэтгэх
 

▲ Дээшээ

 
 
  
 
 

 

Мэдээлэлийн булан нь гадаадын ажилчид Солонгосын амьдралд дасан зохицоход хэрэг болох мэдээ мэдээллүүдийг нэгтэгсэн булан.

Сүүлийн үеийн мэдээ нь гадаадын ажилчидтай холбогдолтой мэдээ мэдээллүүдийг нийтэлж энэ буланд орсон хүмүүст мэдээ мэдээллээр хангана.

Баримт бичгийн архив нь веб хуудсыг ажиллуулж эхэлснээс хойш ашигласан мэдээ баримтууд болон нийтлэгдэж амжаагүй материал зэргийг хадгалсан хэсэг юм.

Хөдөлмөрийн хуулийн танхимд Гадаадийн ажилчин нь Солонгосийн нийгэмд ажилчинаар ажиллаж амьдар ч байгаа тохиолдолд зайлшгүй мэдвэл зохих хөдөлмөрийн Хуулийн тухай мэдээ мэдээлэлүүдийг нийтэлсэн бүлан.

Хүрээлэн буй орчины гарын авлага нь Хүмүүс байгаль орчиноо хайрлан хамгаалж байгальтайгаа хамтадаа амьдрахад зориулсан мэдээ мэдээллүүдийг нийтэлсэн булан. Орчин үед байгаль орчинтой холбогдсон асуудлын гол шалтгаан болон үр дүнг нийтэд мэдэгдэх байгаль орчинд хор хөнөөл учируулж буй асуудалыг таслан зогсоохын төлөө бидний өдөр тутам хийж болох үйл ажиллагаануудыг танилцуулсан булан юм.

Яаралтай үед авах арга хэмжээ буланд эмнэлгийн үйлчилгээ болон яаралтай тусламж хэрэг болсон үед тусламж үзүүлж болох байгууллага болон анхан шатны тусламж үзүүлэх аргуудыг нийтэлсэн.

 

 
   
 
 

Сөүл хот Юнсан дүүрэг Намён дун 59-3. 2 давхар /140-160/
Утас : (02)3785-0422     FAX : (02)749-6055

* Имаил зөвшөөрөлгүй цуглуулахыг хориглоно
 
 
Хөдөлмөр хүний эрхийн төв/ Хөдөлмөр бодлого төлөвлөлтийн судалгааны хүрээлэн
/ Гадаад ажилчдын хүний эрхийн цуглаан