эхний нүүрлүү
эхний нүүрлүү

한국어 |

English |

 
 

Байгуулл-
агын  тан-
илцуулга

Мэдээл-
лийн
булан

Зөвлөмж

Мэдээлэл

Боло-
всрол

Холбоо

Хандив

L I N K

Бүхэлд харах
 
 
 
 
Хялбар орох
 
 
 
эхний нүүрлүү
мэдээлэлтэй танилцах
өргөдөл гаргах
чөлөөт зарлалын самбар
ивээн тэтгэх
 

▲ Дээшээ


 
 
        
 
     
1. Ажлаас халах болон шийтгэл/зүй зохисгүйгээр ажиллах  
2. Цалин хөлс  
3. Бусад хөлөлмөрийн стандарт хуулийн жишиг  
4. Үйлдвэрчний эвлэл/үйл ажиллагаа  
5. Байгууллагын харилцаа  
6. Хууль ёсны тэмцэл  
7. Ажил хаялтын ажиллагаа
 
8. Үйлдвэрчний эвлэл ба хөлөлмөрийн харилцааны зохицуулах хууль
 
9. Үйлдвэрийн аваар осол  
10. Эзэн ба ажилчдын хоорондын асуудал  
11. Гадаад ажилчдын зөвлөгөөний жишиг  
     

 

 

 
 
 

Сөүл хот Юнсан дүүрэг Намён дун 59-3. 2 давхар /140-160/
Утас : (02)3785-0422     FAX : (02)749-6055

* Имаил зөвшөөрөлгүй цуглуулахыг хориглоно
 
 
Хөдөлмөр хүний эрхийн төв/ Хөдөлмөр бодлого төлөвлөлтийн судалгааны хүрээлэн
/ Гадаад ажилчдын хүний эрхийн цуглаан